Polttoaine tulevaisuudessa ilmasta?

soletair

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen pilottihanke Soletair on parhaillaan käynnissä. Hankkeen tavoitteena on valmistaa laitos, jossa uusiutuvia polttoaineita valmistetaan aurinkosähköllä ilmassa olevasta hiilidioksista. Raaka-aineina tähän käytetään siis vain pelkästään aurinkoa, vettä sekä ilmasta erotettua hiilidioksidia.

Laitos muodostuu aurinkovoimalasta sekä kolmesta eri yksiköstä. Ensimmäisessä on laite, joka erottaa ilmasta hiilidioksidin ja ottaa sen talteen. Toisessa tuotetaan vetyä sähköllä veden elektrolyysin avulla ja kolmannessa hiilidioksista ja vedystä valmistetaan polttoaineita. Tällä laitekokonaisuudella on tarkoitus näyttää, kuinka eri prosessit yhdistetään, jotta uusiutuvalla sähköllä voitaisiin tuottaa muun muassa metaania, polttoaineita kuten bensaa ja dieseliä sekä kemikaaleja. Tällä prosessilla on mahdollista valmistaa myös muoveja.

Soletair on siirrettävä kokonaisuus ja ainut koelaitos, jossa koko prosessiketju tapahtuu yhdessä paikassa. Pienemmän mittakaavan tutkimuksella pyritään rakentamaan osaamista, jolla voisi toteuttaa myös teollisuuskokoluokan ratkaisuja. Aluksi kuitenkin yksiköt ovat suunniteltu siten, että niitä voi käyttää pientä tuotantoa varten. Tuotantokapasiteettia voisi sitten jatkossa kasvattaa lisäämällä yksiköiden määrää.

soletair

Hankkeen toisena tavoitteena on myös luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle. Tutkimusta ovatkin rahoittaneet Tekes sekä suomalaiset yritykset kuten ABB, Gasum, Trafi sekä ENE Solar Systems ja monet muut. Koko hankkeeseen on käytetty yhteensä noin miljoona euroa.

Konsepti haluaa näyttää, miten kemianteollisuus voi kokonaan sähköistyä tulevaisuudessa ja siten fossiilisten polttoaineiden polttaminen voisi loppua. Näin ollen sähkön merkitys tulee pakostikin korostumaan. Tuuli- ja aurinkovoima ovat siten keskeisessä roolissa tulevaisuuden enrgiajärjestelmässä. Tässä haasteena on toki se, että tuuli- ja aurinkovoimaa voidaan tuottaa vain silloin kun tuulee taikka aurinko paistaa. Esimerkiksi Suomen vähäinen aurinko on todellinen haaste ja tuulivoimaloiden merkitys korostuu. Ongelmaan voisi olla ratkaisuna kuitenkin se, että jos sähköä voitaisiin varastoida kätevästi. Tällöin sähköä voitaisiin ottaa talteen ja käyttää silloin, kun sille on tarvetta.

Haasteena on kuitenkin maailman polttoaineen tarpeen määrä ja se, miten tällainen konsepti pystyisi vastamaan teollisuuskäyttössä tarvittavia määriä. Suunta on kuitenkin aina ylöspäin, jos edes jotain määriä pystyttäisiin valmistamaan ilmasta kaapatusta hiilidioksidista. Fossiiliset polttoaineet ovat pääsyy ilmaston lämpenemiselle, sillä se kiihdyttää kasvihuoneilmiötä. Tämän vuoksi fossiilisten polttoaineiden vähentäminen olisi todella tärkeää.