Suomen meriteollisuus

telakka

 

Meriteollisuus on yksi Suomen tärkeimmistä teollisuuden aloista. Suomalaisella laivanrakennuksella on pitkä historia, joka ulottuu aina kivikauteen saakka. Meriteollisuus muodostuu muun muassa telakoista, suunnittelutoimistoista sekä järjestelmä-, laite- ja materiaalitoimittajista.

Historia

Suomessa ensimmäiset laivanrakentajat ovat olleet hylkeenpyyntiä harjoittavat asukkaat kivikaudella. Tällöin veneet ovat olleet nahkapohjaisia. Puulaivojen rakentaminen on ollut tunnettua ainakin Pohjanmaalla sekä Etelä-Suomessa ainakin 1300-luvulta lähtien. 1500-luvulla puolestaan rakennettiin eräänlaisia laivakartanoita Turkuun, Viipuriin sekä Helsinkiin. Ne toimivat laivaston tukikohtina ja niihin kuului myös veistämö. Puiset laivat pystyttiin Suomessa rakentamaan omista raaka-aineista taloudellisesti omalla osaamisella.

Rautalaivojen rakentaminen aloitettiin 1880-luvulta lähtien, kun Venäjä tilasi kevyitä sotalaivoja Turun ja Helsingin telakoilta. Laivanrakennus kiihtyi voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Neuvostoliittoon rakennettiin sotakorvauslaivoja. Tätä tehtävää varten perustettiin useita uusia telakoita muun muassa Raumalle, Turkuun ja Loviisaan. 1950-luvulta aina 1980-luvulle saakka suurimpina telakkayhtiöinä toimivat Rauma-Repola, Wärtsilä sekä valtio-omisteinen Valmet. Vuonna 1989 tapahtui Telakkakriisi, jonka seurauksena Wärtsilä Meriteollisuus koki konkurssin huono kannattavuuden vuoksi.

telakka rauma

Meriteollisuus nykyisin

Suomen meriteollisuuden liikevaihto on noin 8 miljardia euroa ja se työllistää noin 30 000 henkilöä. Viennin osuus on yli 90 prosenttia, joten voidaan puhua, että meriteollisuus on yksi Suomen tärkeimmistä vientituotteista.

Vuonna 2016 Suomessa oli kahdeksan telakkaa: Meyer Turun telakka, Arctechin Helsingin telakka, Technipin Porin telakka, Turun Korjaustelakka Naantalissa, Uudenkaupungin Työvene, Western Shipyard Teijossa sekä Laitaatsillan telakka Savonlinnassa.  Uutena toimijana on myös Rauman telakalle perustettu Rauma Marine Constructions Oy.

Suurin osa näistä telakoista on uudisrakennustelakoita, sillä ainoastaan Turun Korjaustelakka keskittyy pelkästään laivojen korjauksiin. Kokonaistoimittajat valmistavat kokonaisia alueita laivoista, kuten esimerkiksi ravintoloista, kylpylöitä ja teattereita. Usein telakka valitsee kokonaistoimittajat aina projektikohtaisesti. Tämän lisäksi Suomessa on paljon suunnittelutoimistoja sekä ohjelmistojen tuottajia kuten Elomatic sekä Deltamar. Nämä yritykset myyvät palvelujaan usein myös muille liiketoimintasektoreille.

Usein järjestelmä- ja laitetoimittajien merkitys on meriteollisuudessa jopa suurempi kuin telakoiden, sillä tämän kategorian yritysten liikevaihto oli ainakin vuonna 2012 suurempi kuin telakoiden. Kansainvälisesti merkittäviä yrityksiä Suomessa ovat ABB Finland Oy, Cargotec Oyj, Evac Oy, Kone Oy sekä Wärtsilä Oyj.