Suomen teollistumisen historiaa

Tänään haluaisimme sukeltaa kauemmaksi historiaan, ja siihen aikaan kun Suomi oli vasta teollistumassa. Muuhun Eurooppaan Suomi teollistui yllättävän myöhään, ja tähän vaikutti muun muassa rahapula, kotimaisen tietotaiden puute, ja taloudellista toimitaa tukean lainsäädännön kehittymättömyys. Suomen teollistumista on edistäneet paljon ulkomaiset tekijät ja Tamperetta pidetään Suomen ensimmäisenä teollisuuskaupunkina.

teollistuminen

Merkittävät tekijät

Suomen teollistumisen merkittävimpinä tekijöinä pidetään ensisijaisesti ulkomaisen pääoman sijoittajia. Sijoittajia olivat muun muassas Nikolai Sinebrychoff ja James Finlayson. Suomeen haluttiin tavallisesti sijoittaa koska saatavilla oli halpaa työvoimaa. Suomi myös sisälsi paljon vesivoimaa, eli energiaa riitti teollisuusyritysten kättöönottamiseen. Pietarin ja muut Venäjän laajat markkinat auttoivat myös teollistumisen kehittymisessä, ja Suomen metsävarat olivat loputtomat. Yksi tekijä oli myös se, että kun teollistuminen oli käynnistynyt myöhemmin kuin muualla Euroopassa, kilpailua ei oikeastaan ollut lainkaan.

teollistuminen2

Tuloksena talouselämän kehittyminen

Suomen teollistuminen auttoi talouselämän kehitykseen, ja merkitsi myös työtilaisuuksia maan kansalaisille. Myös maasta lähdettiin viemään paljon tuotteita muihin maihin ja näistä pystyttiin pyytämään myös korkeampaa hintaa. Teollistumisen pidetään alkaneen 1860-luvulle, jonka jälkeen sahateollisuus alkoi kasvaa voimakkaasti 1870-luvulla. Tällöin teollisuuden työntekijöitä oli kuitenkin vain alle 16 000. Varsinaisen teollistumisen voidaan kuitenkin sanoa alkaneen 1880-luvulla, kun paperiteollisuus alkoi rullata.

Muita myöhemmin vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa rautateiden rakentaminen ja muun liikenteen parantaminen. Englanti ja Venäjä olivat Suomen tärkeimmät kauppakumppanit aina 1800-luvulta 1950-luvulle saakka. Suomi toimitti Englantiin lähinnä enimmäkseen metsäteollisuuden tuotteita. Tämän nopean teollistumisen ansiosta Suomesta tuli myöhemmin teollisesti kehittyneempi kuin Venäjä.